Aktualności Aktualności

Profilaktyczna Gra Miejska

21 września 2019r odbyła się IX Profilaktyczna Gra Miejska o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysza. W grze uczestniczyło 13 drużyn: uczniowie szkół podstawowych, zuchy i harcerze – razem około 130 osób.

Gra rozpoczęła się o godz. 08:00 na Rynku Miejskim w Przasnyszu. Każda drużyna otrzymała kopertę zawierającą mapę miasta z zaznaczonymi punktami zadaniowymi.

Nadleśnictwo Przasnysz również przygotowało punkt kontrolny z zadaniami. Uczestnicy zabawy musieli między innymi wykazać się znajomością drzew leśnych, rozpoznać po dotyku różne związane z przyrodą przedmioty jak np. szyszki, żołędzie czy poroże z sarny.

Podsumowanie Gry odbyło się 22 września na Rynku Miejskim w Przasnyszu podczas uroczystego apelu kończącego obchody 28 Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP .

Zwycięzcą IX Profilaktycznej Gry Miejskiej o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysz została 3 Środowiskowa Drużyna Harcerska „KeDyw” z Gminy Grębków z pow. węgrowskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Karolina Olesińska