LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – rola polskiego leśnictwa w tym okresie”

„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – rola polskiego leśnictwa w tym okresie”

„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – rola polskiego leśnictwa w tym okresie” pod takim tytułem odbyła się w pierwszej połowie września Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego oraz uroczystość odsłonięcia krzyża przydrożnego wraz z posadzeniem pamiątkowej grupy drzew na terenie Nadleśnictwa Przasnysz. 

Początek konferencji przypadł na Zamku w Nidzicy. W tej części uczestniczyli członkowie PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Sebastian Smoluk i inni przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, przedstawiciele Zarządu Głównego PTL, a także Honorowy Członek PTL Leszek Lubczyński. Podczas konferencji oprócz krótkiej prezentacji opierającej się głównie na historii naszego nadleśnictwa, wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy zaprezentował dr Michał Wiśnicki: „Z dziejów pogranicza. Granice narodowe w Nadleśnictwie Przasnysz w XX wieku – szkic historyczny na 100-lecie niepodległości”, drugi referat przedstawiony został przez Dziekana Duszpasterzy Leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego: „Kształtowanie się etosu leśnika polskiego w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości”. Zaprezentowane referaty przeniosły nas 100 lat wstecz na ziemie pogranicza … ziemie odzyskane przez Polskę …  Uczestnicy konferencji oprócz bardzo ciekawej lekcji historii, zapoznali się z rolą polskiego leśnictwa w tym okresie. Przed wyjazdem w teren przewodnik oprowadził słuchaczy po nidzickim zamku, wtajemniczając ich w niezwykłe jego losy, jak i jego mieszkańców …

Po przekroczeniu dawnej granicy rosyjsko – pruskiej, obecnie granicy dwóch miejscowości Komorowo – Janowo na rzece Orzec dotarliśmy do krzyża przydrożnego znajdującego się na terenie lasów Nadleśnictwa Przasnysz. Druga cześć konferencji związana była z odsłonięciem krzyża przydrożnego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z posadzeniem pamiątkowej grupy drzew. Krzyż stoi przy dawnym „Trakcie Pocztowym” Przasnysz – Janowo. Trakt ten prowadził do komory celnej na granicy rosyjsko – pruskiej. Obecnie Krzyż znajduje się na terenie leśnictwa Jarzynny Kierz w oddziale 39 a na terenie gminy Chorzele w powiecie przasnyskim. W miejscu tym można powiedzieć, że rozpoczęła się wojna, która dała nam Polakom niepodległość. W miejscu tym od wieków stał krzyż. Pracownicy Nadleśnictwa Janowo, a następnie Nadleśnictwa Przasnysz miejsce to godnie kultywowali. W miejscu starego krzyża wykonany został nowy krzyż przez Pana Andrzeja Kuligowskiego z Mącic z drewna modrzewiowego jako replika starego krzyża. Obok krzyża posadowiony został także kamień z tablicą pamiątkową upamiętniający odnowienie krzyża z okazji tak ważnej historycznej uroczystości. Symbolicznego odsłonięcia krzyża dokonał Honorowy Członek PTL Zygmunt Pawłowski. Następnie krzyż został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Św. Rocha w Janowie ks. Tomasza Witolda Opalińskiego. Po odsłonięciu i poświęceniu nowego krzyża, zgodnie z tradycją chrześcijańską dokonano spalenia szczątek starego krzyża. Po czym odczytano „List do potomnych” oraz zamurowano pod krzyżem kapsułę z listem. Uroczystość uświetniona została utworami wykonanymi na sygnałówce przez jednego z leśniczych. Po obrzędach związanych z odsłonięciem krzyża, zaproszeni goście wraz z pracownikami Nadleśnictwa Przasnysz posadzili pamiątkową grupę drzew składającą się z lip drobnolistnych dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości odsłonięcia krzyża przydrożnego udział wzięli zarówno uczestnicy konferencji PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego, Honorowy Członek PTL Zygmunt Pawłowski, Proboszcz Parafii w Janowie, Proboszcz Parafii w Duczyminie, ale także i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Duczyminie i w Janowie, przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych, leśniczowie i pracownicy Nadleśnictwa Przasnysz oraz okoliczni mieszkańcy.

Miejsce to, było i jest symbolem historii tego terenu, miejscem spotkań i modlitw okolicznej ludności. Mamy nadzieję, że pozostanie tak przez następne lata …

 

Tekst: Danuta Szydlik

Zdjęcia: Mariusz Rostkowski, Maciej Małek, Marian Dygul