LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

ĆWICZENIA MANEWROWE „POŻAR LASU”

ĆWICZENIA MANEWROWE „POŻAR LASU”

W dniu 14 maja bieżącego roku odbyły się ćwiczenia manewrowe „Pożar Lasu” w miejscowości Jarzynny Kierz gm. Chorzele na terenie Nadleśnictwa Przasnysz, powiat przasnyski.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim.

Założenie ćwiczeń obejmowało pożar lasu na dużej powierzchni w kompleksie leśnym Leśnictwa Jarzynny Kierz. Po dotarciu do punktu przyjęcia sił i środków strażacy otrzymali określone zadania.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowanie sił i środków organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu woj. mazowieckiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów, w tym:

·  prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie kompleksu leśnego oraz doskonalenie współpracy, przy użyciu sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ratowniczych,

·  sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów KSRG biorących udział w ćwiczeniach;

·  sprawdzenie operacyjnego zabezpieczenia obszarów chronionych przez stanowiska kierowania;

·  doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP;

·  rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na nagłe zmiany sytuacji, komplikację i utrudnienia;

·  sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z następujących powiatów:

·  Przasnysz,

·  Mława,

·  Ciechanów,

·  Ostrołęką,

·  Wyszków,

·  Warszawa

liczba pojazdów PSP – 12 / liczba osób - 33
liczba pojazdów OSP – 16 / liczba osób -  83
liczba pojazdów z Policji – 2 / liczba osób - 4
liczba pojazdów Nadleśnictwa Przasnysz - 4 / liczba osób - 14
Ponadto organizator ćwiczeń – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – 1 pojazd / 4 osoby,
współorganizator – KP PSP w Makowie Maz. – 1 pojazd / 3 osoby

Po zakończeniu działań wszystkie zastępy Straży Pożarnej udały się do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie podsumowano i omówiono przeprowadzone ćwiczenia.

Ćwiczenia przeprowadzono z zachowaniem zasad bhp zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tekst i zdjęcia : Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu