LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Powrót

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

 

  Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz 651).

  Zgodnie z nowymi zmianami wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych (w tym ustalenie wysokości odszkodowania), należy składać do organów wykonawczych gmin, właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy (sołtys), dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

   Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

do pobrania    USTAWA o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

 

Adresy gmin, z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Przasnysz, gdzie należy składać wnioski o szacowanie szkód łowieckich.

  1. Urząd Gminy w  Czernicach Borowych

ul. Dolna 2

06 – 415 Czernice Borowe

 

  1. Burmistrz  Miasta i Gminy Chorzele

ul. Stanisława Komosińskiego 1

06 – 330 Chorzele

 

  1. Urząd Gminy w Jednorożcu

ul. Odrodzenia 14

06 -323 Jednorożec

 

  1. Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej 

ul. Kościelna 3

06 – 316 Krzynowłoga Mała

 

  1. Urząd Gminy Przasnysz 

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz   

 

  1. Urząd Miasta Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

06 – 300 Przasnysz     

                            

  1. Wójt Gminy Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06 – 520 Dzierzgowo

 

  1. Urząd Gminy Grudusk

ul. Ciechanowska 54

          06 – 460 Grudusk