Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych

szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych

Informacja dotycząca sposobu zgłaszania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  - Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651),  od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza uprawy.