Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu i szkółkarstwo

HODOWLA LASU

Przeprowadzone na terenie nadleśnictwa w roku 2009 prace glebowo-siedliskowe, przyniosły sporo zmian w klasyfikacji siedlisk. Wzrósł udział siedlisk żyźniejszych, a plan urządzenia lasu na lata 2012-2021 określił większy udział rębni częściowych niż zupełnych.

Średnioroczne zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu, zawarte planie urządzenia lasu na lata 2012-2021 przedstawiają się następująco:

  1. Odnowienia i zalesienia        -           213 ha, w tym:
  1. na powierzchni otwartej        -           82 ha,  
  2. pod osłoną drzewostanu      -           131 ha, z czego:
  • po rębni złożonej                    -           86 ha,
  • dolesienia luk                          -           1 ha,
  • wprowadzanie II piętra          -           44 ha,
  1. Zabiegi pielęgnacyjne          -           560 ha, w tym:
  • pielęgnowanie gleby            -           209 ha,
  • czyszczenia wczesne            -           170 ha,
  • czyszczenia późne                 -           181 ha 

W ostatnich latach nadleśnictwo coraz częściej wykorzystuje  naturalny sposób odnowienia lasu. 

W latach 2012-2016 zainicjowano i uznano odnowienia naturalne na powierzchni 126 ha.

 

NASIENNICTWO I SZKÓŁKARSTWO

Nasiona do produkcji sadzonek głównych gatunków lasotwórczych, wykorzystywanych do odnowień, pozyskiwane są w obiektach zarejestrowanych w Biurze Nasiennictwa Leśnego. Baza nasienna Nadleśnictwa Przasnysz  wg. stanu na 1.01.2017 roku przedstawia się następująco:

Gatunek

 

 

Region pochodzenia*

Rodzaj obiektu

Wyłączone drzewostany nasienne [ha]

Gospodarcze drzewostany nasienne [ha]

Drzewostan zachowawczy [ha]

Drzewa mateczne [szt]

Źródła nasion                      [szt]

Sosna zwyczajna

So40

10,14

178,12

9,49

 

 

Brzoza brodawkowata

Brz40

 

19,28

 

 

 

Dąb szypułkowy

Dbs40

 

17,79

 

 

 

Olsza czarna

Ol40

 

7,41

 

3

 

Lipa  drobnolistna

 

 

2,53

 

 

 

Grab zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Klon jawor

 

 

 

 

 

1

Klon zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Jesion wyniosły

 

 

 

 

 

1

Czereśnia ptasia

 

 

 

 

 

1

Razem

 

10,14

225,13

9,49

3

5

 

* -  region pochodzenia oznacza się symbolem gatunki i dwucyfrową liczbą; pierwsza cyfra oznacza numer krainy przyrodniczo-leśnej, w której znajduje się region, druga różnicuje regiony na regiony zwykłe (0) i mateczne (1-9).

Sadzonki produkowane są w szkółce leśnej położonej w leśnictwie Przasnysz -  oddział 636, w pobliżu miejscowości Wyrąb Karwacki. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 630,3 ar. Nadleśnictwo produkuje na  potrzeby własne i prywatnych odbiorców podstawowe lasotwórcze gatunki iglaste i liściaste oraz gatunki drzew i krzewów biocenotycznych.  Rocznie produkujemy ok. 2 mln sadzonek.

 

Tekst: Katarzyna Tarkowska, Nadleśnictwo Przasnysz