Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

 Danuta Szydlik

Tel.: 29 752 30 21 wew. 35

danuta.szydlik@olsztyn.lasy.gov.pl