Wydawca treści

Monitoring wybranych gatunków, lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

 

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

                                                                               zdjęcie: M. Rostkowski

MATERIAŁY DO POBRANIA:

I.Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.b, HCFV 1.2)

1. Formy ochrony 2014

2. Formy ochrony 2013

3. Formy ochrony 2012

4. Formy ochrony 2011

5. Formy ochrony 2010

II. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

1. Monitoring liczebności stanowisk rzadkich i chronionych gatunków.

2. Wykaz gatunków 2014

3. Wykaz gatunków 2013
4. Wykaz gatunków 2012
5. Wykaz gatunków 2011
6. Wykaz gatunków 2010

III. Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach: 2001, 2005, 2009, 2011, 2013
1. Bobry - monitoring liczebności i powodowanych zmian w środowisku.

IV. Monitoring pomników przyrody.

1. Monitoring pomników przyrody wg. stanu na 2014 r.

2. Monitoring pomników przyrody wg. stanu na 2013 r.
3. Monitoring pomników przyrody wg. stanu na 2012 r.

V. Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego.

1. Lista wybranych gatunków wg. preferowanych siedlisk.
2. Regionalna lista gatunków chronionych lub rzadkich regionalnie.

VI. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

1. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

VII. Ekosystemy referencyjne

Wykaz ekosystemów referencyjnych

 

Materiały do pobrania