Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wybranych gatunków, lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

 

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

                                                                               zdjęcie: M. Rostkowski

MATERIAŁY DO POBRANIA:

I.Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.b, HCFV 1.2)

1. Formy ochrony 2016

2. Formy ochrony 2015

3. Formy ochrony 2014

4. Formy ochrony 2013

5. Formy ochrony 2012

6. Formy ochrony 2011

7. Formy ochrony 2010

II. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

1. Monitoring liczebności stanowisk rzadkich i chronionych gatunków.

2. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków

III. Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach: 2001, 2005, 2009, 2011, 2013
1. Bobry - monitoring liczebności i powodowanych zmian w środowisku.

IV. Monitoring pomników przyrody.

1. Wykaz pomników przyrody wg. stanu na 2017 r.

2. Monitoring pomników przyrody

V. Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego.

1. Lista wybranych gatunków wg. preferowanych siedlisk.
2. Regionalna lista gatunków chronionych lub rzadkich regionalnie.

VI. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

1. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

VII. Ekosystemy referencyjne