Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

Monitoring wybranych gatunków i lasów HCVF

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Stanowisko Dokumentacyjne

W Nadleśnictwie Przasnysz istnieje stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Morena Rzęgnowska”. Zostało ono ustanowione Rozporządzeniem 36/97 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 1997 r.