Wydawca treści Wydawca treści

Siedliska przyrodnicze

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

 

 

Kod siedliska

 

Nazwa siedliska

Ranga

Powierzchnia (ha)

Siedliska nieleśne

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

 

0,49

6120

Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe

Siedlisko priorytetowe

6,04

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

 

0,78

Razem siedliska nieleśne

7,31

Siedliska leśne

9170 – a

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (typowy)

 

559,19

91E0 – b

Łęgi olszowe, olszowo – jesionowe i jesionowe

Siedlisko priorytetowe

47,42

91F0 – 1

Łęgi dębowo – wiązowo – jesionowe

 

7,62

91T0

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

0,86

 

Razem siedliska leśne

 

615,09

 

Ogółem Nadleśnictwo Przasnysz

 

622,40