Zasady korzystania z obiektów turystyczno - edukacyjnych

ZARZĄDZENIE

Nr 24/2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz

z dnia 18 kwietnia  2019 roku

           

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych i MPP Nadleśnictwa Przasnysz

 

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania na terenie Nadleśnictwa Przasnysz:

  • Regulamin korzystania z Sali Edukacyjnej w Nadleśnictwie  Przasnysz
  •  Regulamin korzystania z Obiektu Edukacyjnego Przejmy oraz Terenowej Izby Edukacyjnej Dzierzgowo w Nadleśnictwie Przasnysz
  • Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) w Nadleśnictwie Przasnysz
  • Regulamin korzystania ze Ścieżki Edukacyjnej Przejmy w Nadleśnictwie Przasnysz  
  • Regulamin korzystania ze Ścieżki Rowerowej „Góry Dębowe” w Nadleśnictwie Przasnysz 
  • Regulamin korzystania ze Szlaku Nordic Walking w Nadleśnictwie Przasnysz

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. W załączeniu treść poszczególnych regulaminów

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Regulamin korzystania z Sali Edukacyjnej w Nadleśnictwie  Przasnysz

Załącznik nr 2 Regulamin korzystania z Obiektu Edukacyjnego Przejmy oraz Terenowej Izby Edukacyjnej Dzierzgowo w Nadleśnictwie Przasnysz

Załącznik nr 3  Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) w Nadleśnictwie Przasnysz

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania ze Ścieżki Edukacyjnej Przejmy w Nadleśnictwie Przasnysz

Załącznik nr 5 Regulamin korzystania ze Ścieżki Rowerowej „Góry Dębowe” w Nadleśnictwie Przasnysz 

Załącznik nr 6 Regulamin korzystania ze Szlaku Nordic Walking w Nadleśnictwie Przasnysz