Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność wynosi 243m3/ha.

Udział siedlisk leśnych:

 • 67%    –          borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych,
 • 29%    –          lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 4%      –          olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych:

 • 76%    –         sosna
 • 9%      –         dąb
 • 7,5%   –         brzoza
 • 4,5%   –          olsza
 • 1%      –          świerk
 • 1%      –          modrzew
 • 1%      –          pozostałe (grab, osika, jesion, lipa…)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (itd. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13%    –          I klasa
 • 17%    –          II klasa
 • 22%    –          III klasa
 • 21%    –          IV klasa
 • 20%    –          V klasa
 • 7%      –          VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów:

 • Sosna              –          257 m3/ha
 • Dąb                 –          182 m3/ha
 • Brzoza             –          192 m3/ha
 • Olsza               –          157 m3/ha
 • Świerk             –          190 m3/ha
 • Modrzew          –          293 m3/ha